Վարչական և դատական գործընթացներ

Վարչական կարգով բողոքարկում

Տեղեկանք` ԱԻՆ պաշտոնատար անձանց որոշումները կամ գործողությունները (անգործությունը) վարչական կարգով բողոքարկելու վերաբերյալ

2015 թվականի ընթացքում 6 տնտեսվարողների կողմից արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնատար անձանց որոշումները բողոքարկվել են վերադասության (վարչական) կարգով, որոնցից 2 տնտեսվարողների պահանջը բավարարվել է և վարչական վարույթը կարճվել է:

***

2014 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնատար անձանց որոշումները կամ գործողությունները (անգործությունը) վարչական կարգով չեն բողոքարկվել: