Նախարարություն

Կառուցվածք

Շենքերի, շինությունների պահպանման և տնտեսական վարչություն

Վարչության պետ` Վարդան Պետրոսյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 22

Կանոնադրություն

Վարչության պետի տեղակալ՝ Արմեն Գևորգյան

Տնտեսական բաժին
Բաժնի պետ` Հովհաննես Պարոնիկյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 38   էլ. փոստ

Գնումների կազմակերպման բաժին
Բաժնի պետ` Վահե Ոսկանյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 22

Շենք-շինությունների պահպանման բաժին
Բաժնի պետ` Հովիկ Պողոսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 21   էլ. փոստ