Նախարարություն

Կառուցվածք

Նախարարության գրասենյակները՝ Պետական ռեզերվների գրասենյակ

Գրասենյակի ղեկավար`  Հրաչյա Երեմյան

Հեռ.  (+374 12) 31 78 14 էլ. փոստ hrachya.yeremyan@mes.am

Ղեկավարի տեղակալ՝ Արմեն Գևորգյան

Հեռ. (+374 12) 31 79 40 էլ. փոստ arm.gevorgyan@mes.am

URL: http://mes.am/hy/SRA-management/

Կանոնադրություն