Նախարարություն

Կառուցվածք

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Վարչության պետ ` Հասմիկ Ամիրխանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 44   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Կադրային գործի վարման բաժին
Բաժնի պետ` Հեղինե Դարբինյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 30   էլ. փոստ

Կադրային հիմնախնդիրների բաժին
Բաժնի պետ` Քրիստինե Ռաթևոսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 65   էլ. փոստ