Նախարարություն

Կառուցվածք

Ներքին աուդիտի վարչություն

Վարչության պետ` Վարուժան Քաբաբյան

Հեռ. Հեռ. (+374 10/12) 31 77 58   էլ. փոստ

Վարչության պետի տեղակալ`

Կանոնադրություն