Նախարարություն

Կառուցվածք

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

Վարչության պետ-Նախարարի մամուլի քարտուղար` Էդմոն Զարգարյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 08   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն
Վարչության պետի տեղակալ` ..

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 08

Լրատվության բաժին
Բաժնի պետ` Լիլիանա Մարգարյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 20, (+374 60) 44 02 07   էլ. փոստ

Լրատվամիջոցների մոնիտորինգի և վերլուծության բաժին
Բաժնի պետ` Գոհար Խանվելյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 20   էլ. փոստ