Նախարարություն

Կառուցվածք

Արտաքին կապերի վարչություն

Վարչության պետ ` ---

Հեռ. (+374 12) 31 77 61

Կանոնադրություն

Միջազգային համագործակցության բաժին
Բաժնի պետ` Լիլիթ Մկրտչյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 52

Միջազգային ծրագրերի բաժին
Բաժնի պետ` Սոնա Հովհաննիսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 53   էլ. փոստ