Նախարարություն

Կառուցվածք

Նախարարի մամուլի քարտուղար

Նախարարի մամուլի քարտուղար` Աննա Բաղդասարյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 08   էլ. փոստ

.