Նախարարություն

Կառուցվածք

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար
Հրաչյա Ռոստոմյան

Հեռ. (+374 10/12) 36 20 15

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ
Արա Նազարյան

Հեռ. (+374 12) 31 79 79   էլ. փոստ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ
Դավիթ Կարապետյան

Հեռ. (+374 12) 31 79 59   էլ. փոստ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ
Էնրիկո Ապրիամով

Հեռ. (+374 12) 31 77 17   էլ. փոստ

Նախարարի խորհրդական
Անդրանիկ Հակոբյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 25   էլ. փոստ

Նախարարի օգնական
Վահագն Հարությունյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 88   էլ. փոստ

Նախարարի օգնական
Լիլիանա Մարգարյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 10   էլ. փոստ

Նախարարության աշխատակազմ

Աշխատակազմի ղեկավար
ժ/պ Վահագն Օհանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 23   էլ. փոստ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Արմենուհի Գրիգորյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 59   էլ. փոստ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Վահագն Օհանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 50   էլ. փոստ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Տիգրան Ղարիբյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 32   էլ. փոստ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Իրավական ապահովման և միջազգային պայմանագրերի վարչություն
Վարչության պետ` Վարդան Աճեմյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 49      էլ. փոստ

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
Վարչության պետ` `

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 48

Արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման և միջազգային համագործակցության վարչություն
Վարչության պետ` Մարիամ Գևորգյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 80   էլ. փոստ

Անձնակազմի կառավարման վարչություն
Վարչության պետ` Հասմիկ Ամիրխանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 44   էլ. փոստ

Ներքին աուդիտի վարչություն
Վարչության պետ` Վարուժան Քաբաբյան

Հեռ. Հեռ. (+374 10/12) 31 77 58   էլ. փոստ

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն
Վարչության պետ` Ֆաինա Վարդանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 08   էլ. փոստ

Քարտուղարություն
Քարտուղարության պետ` ժ/պ Գարեգին Նադիրյան

Հեռ. (+374 10) 36 15 62, (+374 10/12) 31 77 33        էլ. փոստ

Առաջին բաժին
Բաժնի պետ` Արման Դարբինյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 45   էլ. փոստ