Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն ՓԲԸ

Գործառույթներ

Ընկերության գործունեության առարկան և նպատակն է` ստորգետնյա տարածքներում փրկարարական աշխատանքների իրագործումն իր ենթակայության տարածքային մասնագիտացված ստորաբաժանումների /ջոկատների/ միջոցով:

Ընկերությունը զբաղվում է գործունեության հետևյալ հիմնական տեսակով` արտակարգ իրավիճակներում անվտանգությանն ուղղված գործունեություն` իրականացնելով հետևյալ աշխատանքները .

- Ստորգետնյա աշխատանքներում վթարների կանխարգելում.

- Շնչառության համար վնասակար միջավայրերում փրկարարական և տեխնիկական աշխատանքների կատարում.

- Պողպատյա ճոպանների փորձարկում.

- Հանքահորերի օդափոխության համակարգի ուսումնասիրում.

- Հանքախորշերում փոշու և վնասակար գազերի թույլատրելի քանակությունների ուսումնասիրում ու առաջարկությունների տրամադրում.

- Արտակարգ իրավիճակների կանխում, դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցում և վերացում, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ժամանակ բնակչության և տնտեսական օբյեկտների պաշտպանություն, ինչպես նաև փրկարարական, վթարային փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարում:

Ներկայումս ընկերությունը ծառայությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում` իր ենթակայության տակ գտնվող Ավանի, Ախթալայի, Քաջարանի և Արփա-Սևան ջոկատների միջոցով: