ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր

Մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի տարեկան աշխատանքային պլաններ