Կադրային ապահովում

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի վերաբերյալ փաստաթղթեր