ԱԻ հանրագիտարան

Մասնագետի անկյուն

Հրդեհատեխնիկական փորձաքննություն

Հրդեհատեխնիկական փորձաքննություն 14:36 / 12.04.2016

Քանի որ հրդեհատեխնիկական փորձաքննության հիմնական խնդիրը հրդեհի առաջացման պատճառը որոշելն է, ապա փորձաքննության այդ տեսակն անցկացնում են...

Հրդեհատեխնիկական փորձաքննություն

Հրդեհատեխնիկական փորձաքննություն 14:35 / 12.04.2016

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը հանդիսանում է հրդեհներին և տեխնիկական...

Հրդեհների ուսումնասիրությունը

Հրդեհների ուսումնասիրությունը 14:32 / 12.04.2016

Հրդեհների ուսումնասիրությունը հանդիսանում է հրդեհային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների և հրդեհաշիջման որակի բարձրացման...

Հրդեհների վիճակագրական հաշվառումն ու վերլուծությունը

Հրդեհների վիճակագրական հաշվառումն ու վերլուծությունը 14:28 / 12.04.2016

Հրդեհների եւ դրանց հետևանքների պետական միասնական հաշվառումը (համաձայն ,,Հրդեհային անվտանգության մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի)...

Հրդեհներ բնակելի հատվածում

Հրդեհներ բնակելի հատվածում 16:11 / 11.04.2016

Բոլոր ժամանակներում մարդու համար մեծագույն չարիքներից մեկը եղել և մնում է հրդեհը: Այն խլում է բազմաթվ մարդկային կյանքեր, պատճառում վիթխարի նյութական վնասներ...

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը 15:00 / 26.02.2016

Սենքերի առավել հեռավոր կետերից, իսկ Գ5 դասի շենքերի համար առավել հեռավոր աշխատատեղից, սահմանային թույլատրելի հեռավորությունը մինչև մոտակա տարահանման ելքը, որը չափվում է տարահանման ուղու առանցքով, պետք է սահմանափակվի` կախված գործառական հրդեհային վտանգավորության դասից...