Իրավական ակտեր

Օրենքներ

№ ՀՕ-206-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  (202 Կբ)

Ընդունված է` 22.12.2010

Գործում է` 28.12.2010

№ ՀՕ-79-Ն, ՛՛ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ՛՛ ՀՀ ՕՐԵՆՔ (342 Կբ)

Ընդունված է` 05.12.2006

Գործում է` 05.12.2006

№ ՀՕ-305-Ն, “ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ ՕՐԵՆՔ (450 Կբ)

Ընդունված է` 08.07.2005

Գործում է` 08.07.2005

№ ՀO-9-Ն, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱUԻՆ (312 Կբ)

Ընդունված է` 08.12.2004

Գործում է` 05.01.2005

Սույն օրենքով կարգավորվում են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներն ուղղելու, լրացնելու, փոփոխելու, վերականգնելու եւ չեղյալ հայտարարելու, քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման մատյանները (ակտային գրքերը) կազմելու եւ պահպանելու կարգի ու ժամկետների եւ դրանց հետ կապված այլ հարաբերություններ, ինչպես նաեւ սահմանվում են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ իրականացնող մարմինների իրավասությունները

№ ՀՕ-116, “ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ (161 Կբ)

Ընդունված է` 12.10.2004

Գործում է` 04.11.2004

№ ՀՕ-14, “ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ (250 Կբ)

Ընդունված է` 13.12.2003

Գործում է` 14.01.2004

№ ՀՕ11-Ն, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (39 Կբ)

Ընդունված է` 23.09.2003

Գործում է` 22.10.2003