ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար

Օպերատիվ աշխատանքային խումբ (շտաբ)

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հուլիսի 16-ի «Օպերատիվ աշխատանքային խումբ (շտաբ) ստեղծելու, դրա աշխատակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի օգոստոսի 17-ի N 651-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 934-Ա որոշման համաձայն՝ աղետների ռիսկերի նվազեցման, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման, ինչպես նաև դրանց հետևանքների վերացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման և ըստ մասնագիտական ոլորտների առաջարկությունների ներկայացման նպատակով ստեղծվել է օպերատիվ աշխատանքային խումբ (շտաբ):
 
 

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ( ՇՏ ԱԲ Ի )
 
Ա ՆՀ ԱՏԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԸ

Ա․Փիլոյան - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար (աշխատանքային խմբի (շտաբի)
ղեկավար)

Գ. Բալայան - ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Լ. Հակոբյան - ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Ի.Ղափլանյան - ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ

Վ. Տերտերյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ

Վ. Մովսիսյան - ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ

Ա. Հակոբյան - ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

Ա. Ղուլարյան - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

Ս. Սահակյան - Անտառային կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
- մարզպետների տեղակալներ (ըստ անհրաժեշտության)

Հ. Սարգսյան - ՀՀ քաղաքապետի առաջին տեղակալ (համաձայնությամբ)

Ա. Կարապետյան - «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն