ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար

Էթիկայի հանձնաժողով

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության էթիկայի հանձնաժողովի կազմն է.

1. Հանձնաժողովի նախագահ՝ Հայկարամ Մխիթարյան - Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ

2. Տեղակալներ՝

1) Մուշեղ Ղազարյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայության տնօրեն, փ/ծ գնդապետ
2) Դավիթ Բենգլյան - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի գլխավոր խորհրդական:

3. Անդամներ՝

1) Արմենուհի Գրիգորյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
2) Վարդան Աճեմյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
3) Վարուժան Քաբաբյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչության պետ
4) Հրանտ Հարությունյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետ
5) Դավիթ Զաքարյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայության կադրերի վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ
6) Արթուր Խաչիկյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ, փ/ծ գնդապետ
7) Աշխեն Թովմասյան - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի <<Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն>> գործակալության պետի տեղակալ
8) Ռուբեն Խաչունց - ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության պետի տեղակալ
9) Վլադիմիր Հովսեփյան - ՀՀ ԱԻՆ <<Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ
10) Արկադի Սարգսյան - ՀՀ ԱԻՆ <<Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն>> ՊՈԱԿ-ի մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության կենտրոնի պետի տեղակալ: