Իրավական ակտեր

Որոշումներ

№ 318-Ն, ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ " ՀՀ կառավարության որոշում" (283 Կբ)

Ընդունված է` 04.03.2004

Գործում է` 26.03.2004

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի կազմակերպություններում պետության կողմից երաշխավորված ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն արդյունավետ կազմակերպելու եւ կանոնակարգելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.