Վարչական հսկողություն

ՀՀ համայնքներում իրականացված վարչական հսկողության արդյունքները