ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի պետական ռեզերվների գործակալություն

Կառուցվածք

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի պետական ռեզերվների գործակալության կառուցվածքը

Ղեկավար կազմ

Պետ` 
(+374 12) 31 78 14,   

Ժ/պ պետի տեղակալ` Մելքոնյան Մելքոն
(+374 12) 31 79 34,  melqon.melqonyan@mes.am

Պետի տեղակալ` Խաչատրյան Արեգ Խրիստաֆորի
(+374 12) 31 79 40,  areg.khachatryan@mes.am
 

Բաժիններ

Պետական պահուստի ձևավորման բաժին

Պետ` Էլեոնորա Խուրդոյան
(+374 12) 31 79 38,  eleonora.khurdoyan@mes.am

Պետական պահուստի վերահսկման բաժին

Պետ` Խորեն Մելքումյան
(+374 12) 31 79 37,  khoren.melkumyan@mes.am