Հավատարմագրման և լիցենզավորման գործակալություն

Կառուցվածք

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի հավատարմագրման և լիցենզավորման գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներն ու ղեկավարները

Հավատարմագրման և լիցենզավորման գործակալություն

պետ՝ Հ. Ղուկասյան                               (+374 12)  31 79 22
պետի տեղակալ՝ Տ. Խեդոյան                 (+374 12) 31 79 53

Հավատարմագրման բաժին
պետ՝ Շ.Օսիպյան                                   (+374 12) 31 79 55

Լիցենզավորման  բաժին
պետ՝ Ռ. Դերձյան                                   (+374 12) 31 79 54