Փորձագետի ներգրավում

Փորձագետ նեգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձի մասին